Lecțiunile Școlii de Sabat

Aici voi posta lecțiunile școlii de sabat in format pdf. create special pentru cei care folosesc iDevice-uri (telefoane si tablete smart), gata facute. Adică voi pune versetele biblice, adnotarile și sublinierile cele mai bune. Sigur că este o variantă personală dar cred că va fi si benefică pentru mulți din dvs, care nu aveți timp să studiați lecția în fiecare zi. Sper că nu voi fi lovit cu pietre pentru aceasta lucrare. Vreau să menționez că link-ul lecțiunii powerpoint este de pe site-ul fustero.es

Aștept să-mi scrieți dacă vă place această metodă și dacă aveți și alte preferințe. Mulțumesc. Cred că este o premieră personală și originală, pe care am așteptat-o de multă vreme.

Vreau să apreciez pe toți cei care au mulțumit "vizibil" la munca pe care o depun. Știu că mulți dintre dvs, lucrați de dimineață până seara târziu și  mai știu că veniți seara frânți de oboseală (știu ca am fost și eu pe-acolo) și mă gândeam oare de ce nu este cineva care să îmi facă lecțiunea și eu doar s-o citesc și să mă bucur de ea. Și atunci mi-am dat seama că eu sunt cel care trebuie să facă aceast lucru, spre bucuria și folosul altora. Și așa s-a născut ideea de a pune textele biblice în lecție și adnotările/sublinierile necesare pentru a ușura studiul. 

Mă bucur că pot să fiu de folos pentru foarte multe persoane care nu au acest timp. Domnul să vă ajute să aveți un studiu plăcut și nu uitați: da-ți un share ca și alții să poata beneficia de lecțiune.

P.S. Nu vă pot promite că vor apărea în fiecare săptămână. Dar rugați-vă să am timp să pot să le editez. 

___________________________________________________________________________

Din țărână la stele

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro) curand

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 13 Majori 21–27 martie 2020

Introducere

La începutul cărții Daniel îl vedem pe Nebucadnețar care invadează Iudeea și duce robi în Babilon; prin contrast, cartea Daniel se încheie cu Mihail care Se ridică pentru a-l elibera pe poporul lui Dumnezeu din Babilonul din vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, după cum vedem în toată cartea Daniel, la sfârșit, chiar la sfârșit, Dumnezeu face ca totul să lucreze în favoarea poporului Său.

___________________________________________________________________________

Marile puteri și poporul lui Dumnezeu

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 12 Majori 14–20 martie 2020

Introducere

Trebuie să stabilim câteva puncte importante chiar de la începutul acestui capitol. În primul rând, Daniel 11 este în paralel cu schemele profetice prezentate în capitolele anterioare ale cărții. Mesajul profetic din capitolele 2, 7, 8, și 9 se întinde din zilele profetului până în timpul sfârșitului. În al doilea rând, apare o succesiune de puteri mondiale, puteri care adesea îl asupresc pe poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, punctul culminant al fiecărei scheme profetice este fericit. În Daniel 2, piatra distruge statuia; în Daniel 7, Fiul omului primește împărăția, iar în Daniel 8 și 9, sanctuarul ceresc este curățit prin lucrarea lui Mesia.

De la luptă la biruință

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 11 Majori 7–13 martie 2020

Introducere

Daniel 10 ne prezintă vedenia finală a lui Daniel, care continuă în capitolele 11 și 12. Încă de la început, ni se spune că această vedenie privește o „mare nenorocire” (Daniel 10:1). Dacă în Daniel 11 ne sunt descoperite câteva detalii ale acestei nenorociri, sau ale acestui mare conflict, Daniel 10 prezintă dimensiunile spirituale și ne descoperă că în spatele bătăliilor pământești se dezlănțuie un conflict spiritual de proporții cosmice. Studiind acest capitol vom vedea că, atunci când ne rugăm, noi intrăm în acest conflict cosmic într-un mod care are repercusiuni profunde. Dar nu suntem singuri în luptele noastre; Isus intervine în locul nostru în lupta împotriva lui Satana. Vom descoperi că lupta supremă în care suntem angajați nu este împotriva puterilor omenești, ci împotriva puterilor întunericului. 

Mărturisire și mângâiere

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 10 Majori 29 februarie – 6 martie 2020

Introducere

În Daniel 9 găsim una dintre cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. În momente cruciale din viața lui, Daniel a recurs la rugăciune pentru a face față problemelor care îi stăteau în față. Când Daniel și prietenii lui erau pe punctul de a fi omorâți din cauza visului tainic al unui împărat păgân, profetul a mers înaintea lui Dumnezeu în rugăciune (Daniel 2). Când, prin poruncă împărătească, a fost interzis să se înalțe cereri vreunui alt zeu în afară de împărat, Daniel a continuat să își înalțe rugăciunile zilnic, cu fața întoarsă înspre Ierusalim (Daniel 6). Astfel, când citim rugăciunea din Daniel 9 să ne amintim că vedenia despre două mii trei sute de seri și dimineți din Daniel 8 a avut un impact puternic asupra profetului. Deși această profeție a fost explicată în linii mari, Daniel nu a putut înțelege timpul menționat în dialogul dintre cele două ființe cerești: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!”

Curățirea sanctuarului

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro) curand

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 9 Majori 22–28 februarie 2020

Introducere

Viziunea descrisă în Daniel 8 i-a fost dată profetului în 548/547 î.Hr. și ne oferă câteva  clarificări semnificative cu privire la judecata despre care se vorbește în Daniel 7. Spre deosebire de viziunile din Daniel 2 și 7, viziunea din Daniel 8 nu include Babilonul, ci începe cu Medo-Persia deoarece, la acel moment, Babilonul era în cădere și persanii urmau să înlocuiască Babilonul ca următoarea putere mondială. Viziunea din Daniel 8 este paralelă cu cea din Daniel 7. Limbajul și simbolurile se schimbă în Daniel 8, deoarece aduc în atenție curățirea sanctuarului ceresc în legătură cu Ziua cerească a Ispășirii.

De la marea învolburată, la norii cerului

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 8 Majori 15–21 februarie 2020

Introducere

Viziunea din Daniel 7, subiectul nostru din această săptămână, își găsește paralela în Daniel 2. Dar Daniel 7 prezintă mai pe larg cele descoperite în capitolul 2. În primul rând, viziunea are loc în timpul nopții și prezintă marea agitată de cele patru vânturi. Întunericul și apa evocă creațiunea, dar aici lumea creată pare distorsionată și sub atac. În al doilea rând, animalele din viziune sunt necurate și hibrid, ceea ce reprezintă o încălcare a regnului creat. Însă, odată cu venirea Fiului omului, stăpânirea asupra pământului, încredinţată de Dumnezeu lui Adam, le este redată celor cărora le aparține de drept. Fiul omului va recăpăta la judecata din ceruri ceea ce a pierdut Adam prin păcat.

Descrierea de mai sus ne oferă o imagine panoramică a reprezentărilor biblice care se află în fundalul acestei viziuni simbolice. Din fericire, câteva detalii esențiale ale viziunii au fost explicate de înger, așa că putem înțelege cadrul principal al acestei profeții uimitoare.

Din groapa leilor în prezența îngerilor

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 7 Majori 8–14 februarie 2020

Introducere

După ce Medo-Persia a cucerit Babilonul, Darius Medul a recunoscut înțelepciunea lui Daniel și l-a invitat să facă parte din noua guvernare. Profetul îmbătrânit excela în modul de a se achita de îndatoririle lui publice, iar noul împărat l-a numit căpetenie în guvernarea medo-persană.
Totuși, în desfășurarea evenimentelor, Daniel s-a confruntat cu invidia celorlalți demnitari. Dar, înainte ca relatarea să ia sfârșit, putem vedea că el a rămas credincios, nu doar îndatoririlor pământești în împărăția medo-perşilor, ci, mai important, I-a rămas credincios Dumnezeului său. Putem fi siguri că faptul că I-a fost credincios lui Dumnezeu a avut un impact direct asupra credincioșiei lui în toate celelalte aspecte ale vieţii.

De la aroganță la distrugere

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 6 Majori 1–7 februarie 2020

Introducere

În Daniel 5, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un exemplu de mândrie omenească ce sfârșește în mod izbitor și dramatic. Deși am putea spune că lui Nebucadnețar i-a trebuit mult timp pentru a învăța această lecție, în cele din urmă a învățat-o. Folosind vasele de la Templul din Ierusalim într-o petrecere de la palat, Belșațar le-a pângărit. O astfel de profanare era nu doar o sfidare a lui Dumnezeu, ci chiar un atac asupra Lui. Prin aceasta, Belșațar a umplut cupa nelegiuirilor, purtându-se asemenea cornului mic (Daniel 8), care avea să atace temeliile sanctuarului lui Dumnezeu. Luând împărăția de la Belșațar, Dumnezeu a arătat ce va face El împotriva vrăjmașilor poporului Său din ultimele zile. Evenimentele relatate în Daniel 5 s-au petrecut în anul 539 î.Hr., în noaptea în care Babilonul a căzut în mâinile armatei medo-persane. Aici se face trecerea de la aur la argint, trecere prezisă în Daniel 2. Din nou devine evident faptul că Dumnezeu conduce istoria lumii.

De la mândrie la smerenie

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 5 Majori 25 – 31 ianuarie 2020

Introducere

Mândrie – aşa a fost numit primul păcat. Mai întâi a fost manifestată de Lucifer, un înger din curțile cerului. Dumnezeu a spus prin Ezechiel: „Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților” (Ezechiel 28:17).

Mândria l-a condus la cădere pe Lucifer și acum el insuflă mândrie în om, conducându-l la răzvrătire față de Dumnezeu și la a alege calea spre distrugere. 

Din cuptor la palat

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 4 Majori 18 – 24 ianuarie 2020

Introducere

„Acești tineri, umpluți de Duhul Sfânt, declară înaintea întregii națiuni credința lor, și anume că Acela căruia I se închină este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Această demonstrare a credinței lor a fost cea mai elocventă prezentare a principiilor pe care le aveau."

De la taină la descoperire

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 3 Majori 11 – 17 ianuarie 2020

Introducere

În apele din jurul Groenlandei sunt aisberguri de toate mărimile. Uneori sloiurile mai mici de gheață merg într-o direcție, în timp ce ghețarii mari merg în alta. Vântul de la suprafață împinge sloiurile mai mici, în timp ce masele uriașe de gheață sunt purtate de curenții puternici ai oceanului. Când ne gândim la apariția și căderea națiunilor de-a lungul istoriei, putem să asemănăm mișcarea lor cu vântul de suprafață și curenții oceanelor.

Din Ierusalim la Babilon

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 2 Majori 4 – 10 ianuarie 2020

Introducere

Biblia nu evită să arate slăbiciunile omenirii căzute. Începând de la Geneza 3, păcătoșenia omului și rezultatele ei nefaste sunt arătate clar. În același timp putem vedea și exemplele celor care au dat dovadă de multă credincioșie față de Dumnezeu, chiar și atunci când li s-au oferit motive puternice să renunțe la credincioșia lor. Unele dintre exemplele de credincioșie cele mai puternice le descoperim în cartea Daniel.

De la citire la înțelegere

download - lectiunea cu adnotari (ro)

download - lectiunea powerpoint (ro)

download - lectiunea powerpoint (en)

 

Studiul 1 Majori 28 decembrie – 3 ianuarie 2020

Introducere

Biserica noastră a luat naștere ca urmare a înţelegerii profeţiilor din cartea lui Daniel, studiul nostru pentru acest trimestru. Încă de la început ar trebui să ținem cont de câteva elemente care să fie ca o călăuză în studiu.

Update: 

Introducerea generala a studiului!

Lectiunea simpla in varianta color + devotionalul zilnic!